دکتر شیرازی

دکتر شیرازی کارآفرین برتر حوزه سلامت ایران، نویسنده، مخترع و دارای نشان ارسطو از اتحادیه اروپا، دارنده بیش از بیست نشان علمی بین المللی و سی نشان ملی و هفتاد تقدیرنامه بخاطر خدمات به سلامت کشور ایران،

و سازنده بیش از یکصد کارخانه تولید تجهیزات پزشکی و نویسنده یازده عنوان کتاب در زمینه صنعت سلامت می‌باشند.