دکتر امیدرضا علی احمدی

دکتر امیدرضا علی احمدی پزشک و بنیان‌گذار اپلیکیشن سایمد و medical advisor شرکت‌های دارویی با سابقه فعالیت در شرکت های Bayer، Amgen،  Sanofi ، Roche و  Asterazeneca می‌باشند.