دکتر نیما حسن‌پور

آقای دکتر نیما حسن‌پور متخصص علوم داده در شرکت MilliporeSigma از زیر مجموعه‌های شرکت داروسازی Merck هستند.