نگارش بخش Results تحقیقاتی
نام وبینار نام وبینار
نگارش بخش Results تحقیقاتی
مدرس وبینار مدرس وبینار

دکتر علی صفایی

داروساز

متخصص داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

سرفصل های این وبینار سرفصل های وبینار

ساختار کلی بخش نتایج مقالات و توضیح کامل سرفصل های زیر:

آمار توصیفی و ذکر اطلاعات دموگرافیک

شاخص پراکندگی و شاخص مرکزی

آمار تحلیلی و ذکر P value

استفاده از اعداد

نکات جدول و تصویر

بررسی بخش نتایج مقالات واقعی به صورت نمونه

آموزش مقدماتی نحوه استفاده از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده های آماری

آموزش مقدماتی مباحث آمار جهت استفاده در بخش نتایج مقالات

حامیان (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

اساتید دوره (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

دوره‌های مرتبط

0 نظر

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت‌نام کنید، یا وارد شوید.

ارسال نظر