متا آنالیز

عنوان وبینار عنوان این وبینار

متاآنالیز
نام مدرس نام مدرس

دکتر محمدامین پورحسینقلی

دانشیار آمار زیستی

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی 

سرفصلها سرفصل های وبینار

آشنایی با مفهوم متاآنالیز 

نحوه انجام Systematic searching

اصول نوشتن پروتکل 

Data extraction

ارزیابی کیفی 

تفاوت‌های متاآنالیز و Systematic Reviews

حامیان (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

اساتید دوره (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

دوره‌های مرتبط

0 نظر

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت‌نام کنید، یا وارد شوید.

ارسال نظر