Alternate Text Alternate Text
منابع انسانی

"شخصیت‌ها را استخدام کن. مهارت را آموزش بده." Peter Schutz مدیرعامل پورشه در سال‌های 1981 تا 1987

هر سازمان، بزرگ یا کوچک از منابع مختلفی برای پیشبرد فعالیت های خود و ایجاد درآمد استفاده میکند؛ زمان، پول، مواد و تجهیزات و... . تقریبا بدون هیچ استثنایی، یک منبع در همه شرکت‌ها مشترک است: شرکت‌ها باید افرادی داشته باشند که از دیگر منابع شرکت استفاده کند تا برای شرکت ارزش ایجاد گردد. مدیریت منابع انسانی، ایجاد سرمایه از طریق استفاده از مهارت‌ها و توانایی های افراد است. به عبارت دیگر، مدیریت منابع انسانی فرایندی اجرایی و استراتژیک است که به یک سازمان کمک می‌کند با مدیریت مناسب افراد داخل سازمان به یک مزیت رقابتی دست پیدا کند.

مدیریت منابع انسانی شامل فرایند‌های جذب افراد، استخدام، آموزش، جبران خدمات و طراحی استراتژی‌ها و سیاست‌های مرتبط با افراد است.

یک سازمان به افراد برای انجام و تمام کردن کار‌ها نیاز دارد. حتی پیچیده ترین ماشین ها هم برای کار کردن نیاز به افرادی دارند. به همین دلیل، وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی، افزایش منابع انسانی است. این کار شامل تمام مراحلی است که به استخدام یک فرد منجر می‌شود.

در طرف دیگر، ارائه حقوق و مزایا و به عبارت دیگر جبران خدمات نیروی انسانی عامل بسیار مهمی در حفظ منابع انسانی خواهد بود. سیاست‌ها و استراتژی‌های جبران خدمت در این رابطه بسیار حائز اهمیت است.

در وبینار چهارم از مدرسه کسب و کار با اصول استخدام و جبران خدمت که دو مورد از مهم ترین و حیاتی ترین وظایف مدیریت منابع انسانی است آشنا خواهید شد.

در رابطه با مدیریت منابع انسانی Sir Richard Branson، کارآفرین و سرمایه گذار بیش از 400 شرکت گفته است: "افراد را طوری آموزش بدهید که بتوانند بروند و با آنها طوری رفتار کنید که نخواهند." و شاید بتوان گفت این، مهم ترین هنر مدیریت منابع انسانی است.

 

 

حامیان (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

اساتید دوره (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

0 نظر

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت‌نام کنید، یا وارد شوید.

ارسال نظر