نگارش بخش abstract تحقیقاتی

نام وبینار

نگارش بخش abstract تحقیقاتی 

مدرس وبینار

دکتر علی صفایی

داروساز

متخصص داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

عنوان وبینار

ساختار کلی بخش Discussion مقالات

بررسی نمونه Discussion های مقالات تحقیقاتی

توجیه نتایج

مقایسه با مطالعات قبلی

بررسی مکانیسم

بررسی محدودیت و مزایا

نتیجه گیری کاربردی و به دور از اغراق

توضیحات در خصوص Peer review 

اصول اخلاقی در پژوهش و نگارش مقالات

بررسی وبسایت Committee on Publication Ethics

نحوه سابمیت و ارسال مقاله برای یک ژورنال

حامیان (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

اساتید دوره (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

دوره‌های مرتبط

0 نظر

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت‌نام کنید، یا وارد شوید.

ارسال نظر