Call us
کیفیت و تولید در کارخانه داروسازی

کیفیت و تولید در کارخانه های داروسازی  را  مسئول فنی اکسیر خانم دکتر آریایی نژاد و مدیرتولید داروسازی ابویحان  دکتر احمد نصراللهی در دوساعت وبینار بررسی کرده اند. 

 

حامیان (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

اساتید دوره (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

دکتر احمد نصرالهی

دکتر احمد نصرالهی

دکتر آریایی نژاد

دکتر آریایی نژاد

0 نظر

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت‌نام کنید، یا وارد شوید.

ارسال نظر