برو کار می‌کن مگو چیست کار؟

کسی منکر این نیست که کار سرمایه جاودانگی حساب میشه ولی دقیقا اینهمه سال درس خوندیم که بگیم چیست کار!

اگر دانشجوی رشته‌های علوم پزشکی باشی، قیف به ظاهر برعکسی که ازش رد شدی بیش‌تر از بقیه تحمل این شعر را برات سخت میکنه!

چرا من باید از آرزوی پرواز یه قایق کاغذی درست کنم و بندازمش توی جوب باریک خیابون تا شاید روزی فرجی شد و کسی قبل از اینکه کامل خیس بشه، پیداش کرد!؟!

"550 نفر نیرو می‌خواهیم اما نیرو نیست" شبیه این جمله رو هم زیاد شنیدیم!

ممکنه همه‌ی 550 تای این شغل با آرزوی ما جور درنیاد ولی یک دونه اش شاید همون رویای من باشه!

پس بیا دقیق تر توانایی هامون را بشناسیم و برای جایگاه شغلی که دوست داریم تلاش کنیم.

نزدیک شدن نیاز بازار کار و مهارت و دانشی که تو داری دقیقا اون چیزی هست که ما سعی داریم در اختیار افراد جویای شغل مناسب قرار بدیم.

شجاع باش و همراه با سورناآکادمی جایگاه واقعی ات را کسب کن.