Call us

آخرین‌های فارماسیوتیکال

نانوتکنولوژی در صنعت کازمتیک

نانوتکنولوژی تمام صنایع را متحول کرده است. صنعت کازمتیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این وبینار دکتر ابراهیم‌نژاد

دارورسانی با نانولیپوزوم‌ها

کاربرد نانولیپوزوم برای بهینه‌سازی سیستم‌های دارورسانی از کاربردهای نانوتکنولوژی در داروسازی و پزشکی است. در این وبینار دکتر حائری

مراحل جذب سرمایه

جذب و تامین سرمایه اولیه یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی کارآفرینان و بنیان‌گذاران استارتاپ‌هاست در این وبینار مهندس نادری