Call us

آخرین‌های مدیریت

مدرسه آنلاین مدیریت داروخانه

داروخانه برای داشتن کارکرد و ارائه خدمت با کیفیت بالا به مدیریت حرفه‌ای و توجه به تازه‌های حوزه سلامت نیاز دارد. در این دوره به آموزش جوانب مختلف داروخانه و ترندهای آن پرداخته می‌شود...