Call us

آخرین‌های صنایع

R&D محصولات گیاهی

هرروزه بر پیشرفت‌های حوزه‌ی داروهای طبیعی و گیاهی افزوده می‌شود و یافته‌ها و فرآورده‌های جدیدی به بازار و میادین علمی عرضه می‌شود. در این وبینار دکتر امین ...

بازاریابی محصولات گیاهی

کشور ایران دارای تنوع بسیاری زیادی از گونه‌های گیاهان دارویی است. وقت آن رسیده است تا صنعت داروهای گیاهی و طبیعی را در کشورمان توسعه دهیم. در این وبینار دکتر میراب‌زاده ...