Call us

آخرین‌های مالی و حقوقی

مراحل جذب سرمایه

جذب و تامین سرمایه اولیه یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی کارآفرینان و بنیان‌گذاران استارتاپ‌هاست در این وبینار مهندس نادری...

مدیریت مالی در داروخانه

مدیریت مالی داروخانه از مهارت‌های ضروری است که موسس داروخانه یا داروساز باید داشته باشد. همچنین تکنیک‌هایی در بخش‌های مختلف مدیریت مالی به کار گرفته می‌شوند در این وبینار بررسی میشود.