Call us

آخرین‌های کسب و کار

بررسی رفتار سازمانی تیپ‌های شخصیتی

در این وبینار سورناآکادمی از دکتر سنقری، مشاور منابع انسانی در صنعت درمان، دعوت کرده است تا رفتار سازمانی تیپ‌های مختلف شخصیتی را به ما آموزش دهند.