نقشه‌ی راه تولید محصول در مقیاس وسیع با تمرکز بر مراحل بالادستی
س عنوان وبینار

نقشه راه تولید محصول در مقیاس وسیع با تمرکز بر مراحل بالادستی (دو جلسه)

جلسه اول: مهندسی سلولی جهت دستیابی به cell line تولید پروتئین نوترکیب

جلسه دوم: سیستم های سلولی پستانداری، انتخاب میزبان، انتقال ژن و انتخاب تک کلون پایدار

س مدرس وبینار

دکتر رحیم سروستانی

مدیر شتاب‌دهنده پرسیس ژن

یی سرفصل‌های وبینار

جلسه اول: مهندسی سلولی جهت دستیابی به cell line تولید پروتئین نوترکیب

🔷 تکنولوژی DNA نوترکیب

🔷 مراحل تولید پروتئین های نوترکیب در صنعت (Workflow)

🔷 آشنایی با سنتز ژن، Construct designing و ترانسفورماسیون ژن‌ها

🔷 ساختار کلی و اجزای وکتورها

🔷 آشنایی با Host cellهای مختلف تولید پروتئین نوترکیب و مقایسه ی مزایا و معایب هر یک

🔷 بررسی معیارهای انتخاب Host cell مناسب

🔷 مهندسی Cell lineها جهت افزایش بهره وری

🔷 استراتژی های Strain Engineering از جمله: minimizing protease activity و ...

🔷 سیستم های رایج بیان پروتئین در باکتری و مقایسه ی آنها

🔷 مطالعه‌ی موردی از محصولات Cell line developed شرکت پرسیس ژن

🔷 تعیین مشخصات Cell lineهای میکروبی

جلسه دوم: سیستم های سلولی پستانداری، انتخاب میزبان، انتقال ژن و انتخاب تک کلون پایدار

🔷 تغییرات پس از ترجمه در پروتئین‌ها و انواع آن از جمله گلیکولیزیشن و...

🔷 بررسی سیستم Cho (شاخص میزبان های سلول های mammalian) و انواع Cell lineهای Cho

🔷 مهندسی سلولی Cell lineهای Cho جهت افزایش بیان، افزایش پایداری، ایجاد تعادل بین رشد سلول و بیان پروتئین و...

🔷 ابزارهای مورد نیاز برای Cell engineering از جمله CRISPRها و...

🔷 سیستم‌های بیان Cho

🔷 مهندسی سیستم Secretion و Chaperone engineering

🔷 بررسی وکتورها جهت انتقال ژن برای بیان اختصاصی در سلول های Mammalian از جمله وکتورهای ویروسی و روش های غیرویروسی از جمله روش های فیزیکی (مثلا electroporation) و شیمیایی (مثلا کلسیم فسفات)

🔷 انواع روش‌های انتقال ژن به سلول (Transfection)

🔷 تعیین مشخصات Cell lineهای Mammalian

🔷 مطالعه ی چند محصول develop شده در پرسیس ژن در cell line های mammalian در Cho و رده‌های موشی

 

حامیان (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

اساتید دوره (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

دوره‌های مرتبط

0 نظر

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت‌نام کنید، یا وارد شوید.

ارسال نظر