تفکر نقادانه

مهارتهای تفکر نقاد

مراحل و اجزای تفکر نقاد

مزایا و موانع تفکر نقاد

حامیان (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

اساتید دوره (همکاری در جهت مسئولیت اجتماعی)

دوره‌های مرتبط

0 نظر

جهت ارسال نظر ابتدا باید در سایت ثبت‌نام کنید، یا وارد شوید.

ارسال نظر